Osa-aikaeläkkeen edellytyksenä oleva kokoaikatyön vaatimus ei täyttynyt

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X toimi puhelinmyyjänä ja hänen työaikansa oli 30 tuntia viikossa. Työnantajan mukaan heidän kaikki puhelinmyyjänsä tekevät 30 tunnin työviikkoa.

Työntekijäin eläkelain 4 f §:n mukaan kokoaikatyöllä tarkoitetaan asianomaisella alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaikaa. Puhelinmyyntialalla yleisesti sovellettava kokoaikatyön pituus ei ole kuusi tuntia, vaikka X:n työnantajalla puhelinmyyjien työaika oli kuusi tuntia. Tällöin X:n työtä ei pidetty osa-aikaeläkkeen edellytyksenä olevana kokoaikatyönä eikä hänelle myönnetty osa-aikaeläkettä.

Lainkohdat

TEL 4 f § 1 ja 2 mom.