Päivärahojen muodossa maksettu korvaus työstä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli kesällä 1977 oopperajuhlilla. Työskentelystä tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaan palkkioksi sovittiin 4 500 mk. Kuitenkaan X:lle ei maksettu lainkaan rahapalkkaa, vaan verovapaita päivärahoja ja erillisiä korvauksia juuri
4 500 mk. Syyksi tähän mainittiin X:n työskentely varsinaisen kotipaikkakuntansa ulkopuolella.

VakO katsoi, että X:lle maksetun palkkion osalta on päivärahojen muodossa maksettua korvausta 2 250 mk pidettävä tehdyn sopimuksen mukaisesti vastikkeena suoritetusta työstä ja TEL 7 §:n 3 momentin nojalla huomioon otettavana työansiona.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKFLA289
ELK565/84
ETK16195

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. TEL 7 § 3 mom., 1.1.1989 alkaen TEL 7 § 4 mom., 1.1.1991 alkaen TEL 7 § 5 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90 Työeläke 4/90