Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Virka-ajan jälkeen telefaksina saapunut valitus jätetty tutkimatta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valitus Kuntien eläkevakuutuksen, jonka virka-aika päättyi klo 15.45, antamasta päätöksestä oli toimitettu eläkelaitokselle telefaksina määräajan viimeisenä päivänä klo 15.52. Toimiston aukioloaikaa ei ollut mainittu valitusosoituksessa. Kuntien eläkelautakunta jätti valituksen tutkimatta, koska valittajan ei voitu katsoa esittäneen painavaa syytä valituksen myöhästymiseen. VakO ei muuttanut Kuntien eläkelautakunnan päätöstä.

Lainkohdat

KVTEL 8 § 3 mom., 1.8.2003 alkaen KuEL 157 § 1 mom. TEL 21 § TEL 21 c §