Työeläke - Muutoksenhaku - Valitusoikeus - Asianosainen - Työnantaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos myönsi henkilölle täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen osakeyhtiöön olleen työsuhteen perusteella. Osakeyhtiö valitti päätöksestä katsoen, että henkilö oli ollut työkyvytön jo ennen työsuhteen alkamista. VAKO ei tutkinut valitusta, koska osakeyhtiöllä ei ollut asiassa välitöntä oikeudellista etua valvottavanaan. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. III -jaosto Työeläke 1/78

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK4410

Lainkohdat

TEL 21 § 1 mom.