Myöhästynyttä valitusta ei tutkittu; sairaus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO ei hyväksynyt sairautta painavaksi syyksi, vaan jätti myöhässä saapuneen valituksen tutkimatta.

Valitus oli myöhässä noin 30 päivää. VakO pyysi valittajalta vastinetta myöhästymisen syystä. Valittaja ilmoitti syyksi sairauden (AIDS), mutta ei esittänyt siitä mitään selvitystä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK37775

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 c §