Toimitusjohtajan irtisanomisaika oli TEL-työsuhdeaikaa uuden työsuhteen alkuun saakka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Toimitusjohtajalle sovittu irtisanomisaika oli TEL-työsuhdeaikaa siihen saakka, kunnes toimitusjohtaja aloitti työskentelyn toisen yhtiön palveluksessa.

A toimi toimitusjohtajana Oy:ssä. Osapuolten välisessä johtajasopimuksessa oli sovittu, että kummallakin on oikeus irtisanoa sopimus ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika oli Oy:llä 12 kuukautta ja toimitusjohtajalla 6 kuukautta. Toimitusjohtajalle taattiin palkka ja muut sopimuksen mukaiset edut koko irtisanomisajalta.

Oy irtisanoi A:n 3.10.1991, mikä päivä oli myös A:n viimeinen työssäolopäivä. Oy jatkoi palkanmaksua sopimuksen mukaisesti 3.10.1992 saakka, vaikka A meni toisen yhtiön palvelukseen 13.1.1992.

VakO katsoi, että A:n työsuhde Oy:ssä kuului TEL:n piiriin 12.1.1992 saakka. A siirtyi toisen yhtiön palvelukseen 13.1.1992. A:lle tämän jälkeen maksettavia korvauksia ei voida pitää työstä sovittuna vastikkeena, vaikka ne on maksettu irtisanomisajan palkan nimellä. Ne ovat korvausta, jonka suorittamisen perusteena on A:n ja Oy:n välinen johtajasopimus. Äänestys

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1251/93
ETK35560

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom. TEL 2 § 7 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 2/95