Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Työeläke - Muutoksenhaku - Valitusaika - Tiedoksisaanti - Eläkelaitos

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitoksen katsottiin saaneen tiedon eläkelautakunnan päätöksestä sinä päivänä, jona päätös eläkelaitoksessa tehdyn merkinnän mukaan oli saapunut. Valitusaika oli laskettava mainitusta päivästä eikä seitsemännestä päivästä päätöksen postittamisen jälkeen. IV -jaosto

Lainkohdat

TEL 21 § 5 mom.