Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Lesken lapsi oli perhe-eläkkeen edunsaaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Lesken lapsi, joka asui lyhyen aikaa, mutta kuitenkin edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa, on perhe-eläkkeen edunsaaja.

VakO kumosi ELK:n päätöksen ja perusteli päätöstään seuraavasti: Lesken ja lapsen tarkoituksena on ollut muuttaa pysyvästi edunjättäjän kanssa samaan talouteen. Muutto Suomeen on tapahtunut noin puoli vuotta avioliiton solmimisen jälkeen. Edunjättäjän kuolema (11.6.1996) kolmen viikon kuluttua lesken ja lapsen Suomeen muutosta on kuitenkin aiheuttanut sen, että lesken ja lapsen asuminen Suomessa on jäänyt lyhytaikaiseksi ja he ovat muuttaneet takaisin Viroon kuukauden kuluttua edunjättäjän kuolemasta. Tätä ei kuitenkaan voida tulkita niin, etteikö heidän tarkoituksenaan olisi Suomeen muuttaessaan ollut ryhtyä asumaan vakinaisesti yhdessä edunjättäjän kanssa.

Kerrotusta syystä ja kun laissa tai sen esitöissä (hallituksen esityksen perustelut) ei ole mainitaa vaaditun asumisajan pituudesta VakO katsoo, että lesken lapsi on asunut laissa tarkoitetulla tavalla äitinsä ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa.

Huom: Suomen ja Viron sosiaaliturvasoimuksen mukaan perhe-eläke voidaan maksaa Viroon 1.10.1997 lähtien.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK565/97
ETK38051

Lainkohdat

TEL 4 a § 1 mom.