Ei oikeutta osa-aikaeläkkeeseen, koska ansiotyö ei ollut kokoaikatyötä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:n palveluksessa 8.1.1979 alkaen 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa työskennellyt X haki osa-aikaeläkettä ilmoittaen osa-aikatyön alkavan 1.11.1998. Työaika on 16 tuntia viikossa. Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiden työehtosopimuksen 5 §:n mukaan säännöllinen työaika on 112,5 tuntia kolmessa viikossa. Työaika järjestetään siten, että kunakin täytenä työssäoloviikkona on enintään viisi työpäivää. Vuosiloman, sairauden tai muun syyn vuoksi vajaaksi jäävän kolmen viikon jakson säännöllinen työaika on työpäivää kohden enintään keskimäärin 7.5 tuntia.

Koska X:n työaika 30 viikkotuntia jäi asianomaisella alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajan alle, ei voitu katsoa, että X olisi ollut kokoaikaisessa ansiotyössä. Edellytyksiä osa-aikaeläkkeen myöntämiselle ei siten ollut.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4171/98
ETK38617

Lainkohdat

TEL 4 f § 1 mom. 2 kohta TEL 4 f § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirjeet A 7/96, A 11/98