Työeläke - Muutoksenhaku - Valitusoikeus - Asianosainen - Eläketurvakeskus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläketurvakeskuksella on sen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvien tehtäviensä luonteen vuoksi oikeus esiintyä asianosaisena ratkaistaessa kysymystä, minkä työeläkejärjestelmän piiriin henkilö kuuluu. IV -jaosto

Lainkohdat

TEL 21 § 1 mom.