Valituksen vireilletulo; päätöksessä väärä osoite

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

ELK:n päätös oli lähetetty henkilölle väärällä osoitteella ja valitus päätöksestä oli saapunut VakOon myöhässä, jolloin VakO oli jättänut valituksen tutkimatta. Saatuaan selvityksen virheellisestä osoitteesta ja siitä johtuneesta viivytyksestä VakO poisti päätöksensä ja käsitteli asian valituksena.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK15924

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a §, 1.1.1995 alkaen TEL 21 c §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94