Maksuunpano - Vakuutusmaksun maksuunpano - Ylimääräinen muutoksenhaku - Päätöksen poistaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vakuutusmaksun maksuunpano ei ollut sellainen työntekijäin eläkelain 21 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu päätös, jonka vakuutusoikeus olisi voinut mainitun lain 21 d §:n 1 momentin nojalla poistaa. Hakemus maksuunpanon poistamisesta jätettiin tutkimatta.

Jaosto:IV Äänestys:

Lainkohdat

TEL 22 § 1 mom., TEL 21 d § 1 mom.