Ravintolan eteisvahtimestari TEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli toiminut ravintola A:n eteisvahtimestarina. Hänen ansionsa koostuivat ainoastaan palvelurahoista. Eläkelaitos katsoi työskentelyn kuuluvan TEL:n piiriin.

Ravintola A valitti päätöksestä ELK:aan ja sen jälkeen VakOon katsoen, että X oli ollut itsenäinen yrittäjä toimiessaan palvelurahapalkkaisena eteisvahtimestarina.

Ravintola A ja X olivat jälkikäteen vahvistaneet aiemman suullisen sopimuksensa kirjallisella sopimuksella, jossa oli todettu, että X oli toiminut itsenäisesti vahtimestarina ravintolan eteistilassa ilman johtoa ja valvontaa. X oli itse maksanut veronsa.

VakO hylkäsi valituksen ELK:n päätöksestä ilmenevillä perusteilla ja katsoi, että X:n työskentelyyn on sovellettava TEL:a. Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan TEL:n vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan työntekijälleen, jonka työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden. Työnantaja ja työntekijä eivät voi pätevästi sopia vakuuttamisvelvollisuuden siirrosta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov12050
ELK29/97

Lainkohdat

TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK38682, VakO7684/99 (palautuspäätös): Eteisvahtimestarin TEL-työsuhteen katsottiin jatkuneen työtodistukseen merkittyyn päivämäärään 30.4.1994 saakka. Työntekijä oli ilmoittanut saaneensa vuosilta 1993 ja 1994 ko. työnantajalta palvelurahoja, jotka hän oli ilmoittanut veroilmoitukseensa. Työnantaja oli ilmoittanut maksaneensa v. 1993 vain lomarahoja ja työsuhteen päättyneen 2.7.1993 lomarahojen maksupäivään, minkä jälkeen eteisvahtimestari oli hänen mukaansa toiminut yrittäjänä.