Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Osakeyhtiön omistussuhteet

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X omisti Oy:n 180 osakkeesta 14 kpl. X:n puolison kuolinpesän omistuksessa oli 116 kpl. Kun lasketaan omistaako X enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta, ei X:n puolison kuolinpesän omistamia osakkeita voida ottaa lukuun, koska ositusta ja perinnönjakoa ei kuoleman jälkeen vielä oltu suoritettu.

Lainkohdat

TEL 2 § 3 mom., 1.1.1985 alkaen TEL 2 § 6 mom., 1.1.1994 alkaen TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1 d §