Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Valitus myöhässä asianajajan viivyttelyn vuoksi; ei tutkittu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valitus oli myöhästynyt asianajajan viivyttelyn vuoksi yhden päivän. VakO ei tutkinut valitusta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK18778

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a §, 1.1.1995 alkaen TEL 21 c §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94