Valitus myöhässä asianajajan viivyttelyn vuoksi; ei tutkittu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valitus oli myöhästynyt asianajajan viivyttelyn vuoksi yhden päivän. VakO ei tutkinut valitusta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK18778

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a §, 1.1.1995 alkaen TEL 21 c §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94