Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Ruotsissa vakituista asuntoa vailla olevan myöhässä tullut valitus tutkittu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO katsoi valituksen myöhästymiseen olleen painavia syitä ja tutki X:n valituksen sekä määräsi X:lle maksettavaksi työkyvyttömyyseläkkeen. X on Ruotsissa asuva henkilö, jolla ei ole vakituista osoitetta (asunut tuttavien luona, hoitolaitoksessa, metsässä jne.). Äänestys 3-2 sekä käsittely- että asiaratkaisusta.

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94