Kirjattu valituskirjelmä saapunut lakon vuoksi myöhässä, tutkittu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kirjattuna lähetetty valitus oli saapunut lakon vuoksi myöhässä. ELK tutki valituksen.

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c § (tullut voimaan 1.1.1995)

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94