Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Kirjattu valituskirjelmä saapunut lakon vuoksi myöhässä, tutkittu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kirjattuna lähetetty valitus oli saapunut lakon vuoksi myöhässä. ELK tutki valituksen.

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c § (tullut voimaan 1.1.1995)

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94