Yksityinen perhepäivähoitaja katsottiin yrittäjäksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yksityinen perhepäivähoitaja teki kaupungin kanssa päivähoidon ostopalvelusopimuksen. Lisäksi perhepäivähoitaja, kaupunki ja lasten huoltaja olivat allekirjoittaneet yksityisen perhepäivähoitajan hoitosopimuksen. Hoitaja hoiti yhden perheen lapsia näiden kotona.

ETK: YEL

Yleensä hoitajan, joka hoitaa lapsia näiden kotona, on katsottu olevan työsuhteessa lasten vanhempiin.

Tässä tapauksessa kaupunki oli kuitenkin järjestänyt päivähoidon lapsille heidän omassa kodissaan. Tästä hoidosta vanhemmat maksoivat kaupungille korvausluokkien mukaisen päivähoitomaksun. Näin ollen he eivät olleet hoitajan työantajia. Kaupunki teki hoitajan kanssa päivähoidon ostopalvelusopimuksen. Tarkoituksena ei ollut, että kaupungin ja hoitajan välille olisi syntynyt työ- tai virkasuhde. Järjestely oli tilapäinen ja tarkoitettu jatkumaan siihen asti, kun lapsille järjestyi kunnallinen päivähoitopaikka. Hoitaja oli merkitty ennakkoperintärekisteriin. Kaupunki ei vastannut vahingosta, joka lapselle aiheutui tai jonka hän aiheutti hoidossaoloaikana. Hoitajan katsottiin toimivan itsenäisenä yrittäjänä.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 § KVTEL 1 §, 1.8.2003 alkaen Kuel 1 § ja 3 §