Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Valituksen vireilletulo; ulkomaanmatka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ulkomaanmatka on siirtänyt hetkeä, jona henkilön on katsottava saaneen tiedon päätöksestä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK16880

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c § 1.1.1995 alkaen

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94