Valituksen vireilletulo; ulkomaanmatka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ulkomaanmatka on siirtänyt hetkeä, jona henkilön on katsottava saaneen tiedon päätöksestä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK16880

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c § 1.1.1995 alkaen

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94