Eläke-erän kuudesosan määrääminen kun kuitataan liikaa maksettua eläkettä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos saa kuitata eläkettä, jota se on maksanut liikaa, korkeintaan yhden kuudesosan siitä nettoeläkkeen määrästä, jota se vastaisuudessa kuukaudessa maksaa, mikäli eläkkeensaaja ei ole suostunut siihen, että eläkelaitos saa kuitata lakisääteistä murto-osaa suuremman osan tai koko eläkkeenkin kerralla. Nettoeläkkeellä tarkoitetaan vain kyseessä olevan eläkelaitoksen maksamaa eläkettä. Ruotsin maksamaa eläkettä ei siten voida ottaa huomioon nettoeläkkeen määrässä.

Lainkohdat

TEL 17 b § 3 mom.