Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet; välillinen omistus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kommandiittiyhtiö A:n vastuunalaisia yhtiömiehinä ovat osakeyhtiöt B ja C. Molemmat osakeyhtiöt omistavat 50 % kommandiittiyhtiö A:sta. Aviopari X ja Y omistavat yhdessä perheenjäsenten kanssa yli puolet kummastakin osakeyhtiöstä ja heillä on näin ollen yhtiöihin täydellinen määräämisvalta. X on osakeyhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja Y on osakeyhtiöiden toimitusjohtaja.

VakO katsoi, että X ja Y ovat toimineet johtavassa asemassa kommandiittiyhtiö A:ssa ja heillä kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä olevien osakeyhtiöiden kautta ollut määräämisvalta kommandiittiyhtiössä. Näin ollen heihin on sovellettava YEL:a kommandiittiyhtiölle työskentelyn osalta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1224
ELK2975/88
ETK23095

Lainkohdat

TEL 2 § 6 mom. 1.1.1994 alkaen TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1 d § YEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 8/91T, jolla on muutettu ETK:n yleiskirjeen A 18/81 soveltamisohjeita mm. tämän päätöksen johdosta