Työeläke - Muutoksenhaku - Valitusoikeus - Asianosainen - Eläkelaitos

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitosta, joka yhtiön ohella oli valittanut, oli pidettävä asianosaisena ratkaistaessa, minkä eläkelain piiriin työntekijä tai työ kuului. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. I -jaosto VAKO 9102:69,7031:80, Työeläke 1/78

Lainkohdat

TEL 21 § 1 mom.