Muutoksenhaku - Määräaika - Valitusosoitus - Sähköinen asiointi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valitus opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöksestä oli toimitettu Kansaneläkelaitoksen sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään valitusajan viimeisenä päivänä klo 21.48. Vakuutusoikeus katsoi, että valitus oli saapunut määräajassa, ja otti sen tutkittavaksi.

Ks. myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2018:152

Lainkohdat

Opintotukilain 29 §