Takaisinperintä - Kuolinpesä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:lle oli hänen eläessään maksettu liikaa eläkettä eläkelaitoksen maksatusvirheen johdosta. Eläkelaitos oli kohtuullistanut takaisinperittävää määrää ja perinyt kuolinpesältä liikaa maksetut eläkkeet. Vakuutusoikeus katsoi, että takaisinperintä voitiin kohdistaa jakamattomaan kuolinpesään. Velka oli siirtynyt kuolinpesälle kuten kaikki muutkin A:n vastuut ja varallisuus. Ottaen huomioon mm. kuolinpesän taloudellinen tilanne, takaisinperinnästä ei ollut syytä luopua enempää. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu ja kuolinpesän valitus siis hylättiin.

II

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK38704
ELK2068/99

Lainkohdat

TEL 17 b §, 1.10.2002 alkaen TEL 18 §