Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat Työeläkelakipalvelussa

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavio- ja periaatemuistiot
8/2021, 1/2020, 8/2019, 1/2019, 8/2018, 3/2017, 10/2016, 2/2016, 4/2015, 5/2007

Osaketuottokertoimen laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on laskettu. Arvioitu seuraava julkaisupäivä on lokakuussa 2021. Vuositasoisen kertoimen laskenta on muistiossa 4/VVVV.)
1/2021, 2/2021,
1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Täydennyskertoimen vertailuarvon laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2021.)
1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Perustekoron vertailuarvon laskentamuistiot (Julkaistaan, kun korko on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2021.)
1/2021, 2/2021
1/2020, 2/2020
1/2019, 2/2019
1/2018, 2/2018
1/2017, 2/2017
1/2016, 2/2016
1/2015, 2/2015
1/2014, 2/2014

Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasauskertoimen (k) laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2021.)
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotuskertoimien (iv) laskentamuistiot *) (Julkaistaan, kun kertoimet on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2021.)
2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

*) Vuonna 2016 ei tehty iv-korotuksia. Ks. TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteiden perustelut vuodelle 2016.