Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 1.1.2022 alkaen) 10.12.2021/1095 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

5 §

Iän pyöristäminen ja kertoimien määrääminen

Mom. 1

Tätä asetusta sovellettaessa ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja edunsaajana olevan lapsen ikä lasketaan kuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään liitteissä 1 ja 2 olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

Edellinen pykälä – 4 § Seuraava pykälä – 6 §