Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista 10.12.2021/1095 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

4 §

Iän huomioon ottaminen, vuotuinen eläke ja kertasuorituksen maksamisen ajankohta

Mom. 1

Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai edunsaajana olevan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä kertasuorituksen maksamisen ajankohtana. Vuotuinen eläke lasketaan kertomalla samana ajankohtana maksettava kuukausieläke luvulla 12.

Mom. 2

Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.

Edellinen pykälä – 3 § Seuraava pykälä – 5 §