Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 1.1.2022 alkaen) 10.12.2021/1095 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

2 §

Työkyvyttömyyseläke ja vastainen vanhuuseläke

Mom. 1

Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 2 mukaisella työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertoimella. Kuntoutustuen kertasuoritus lasketaan kertomalla eläkkeensaajan vuotuinen eläke kuntoutustuen kestoa vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 3 mukaisella kertoimella.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §