Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 1.1.2022 alkaen) 10.12.2021/1095 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

1 §

Vanhuuseläke ja leskeneläke

Mom. 1

Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaisella kertoimella.

Seuraava pykälä – 2 §