Laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 (voimassa 1.5.2020-31.12.2025) 7.4.2020/195

Näytä koko säädös

7 §

Mom. 1

Sovellettaessa yrittäjän eläkelain (1272/2006) 114 §:n 2 momenttia ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 §:n 3 momenttia vuosien 2020–2025 yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenttiin ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenttiin otetaan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen keskimääräinen vakuutusmaksu huomioon ilman tämän lain 1 §:ssä tarkoitettua alennusta ja korotusta.

Edellinen pykälä – 6 § Seuraava pykälä – 8 §