Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (voimassa 1.1.2020 alkaen) 5.7.2019/808

Näytä koko säädös

91 §

Suullinen tiedoksianto

Mom. 1

Asiakirja voidaan oikeudenkäynnin kuluessa antaa tiedoksi suullisesti kertomalla asianosaiselle asiakirjan sisältö. Suullisesti ei kuitenkaan voida antaa tiedoksi asian käsittelyn lopettavaa päätöstä eikä sellaista välipäätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla.

Mom. 2

Suullisesti voidaan antaa tiedoksi vain sellainen asiakirja, jonka sisällön ja merkityksen asianosainen epäilyksettä ymmärtää asiakirjan laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Mom. 3

Suullisesti tiedoksi annettu asiakirja toimitetaan erikseen asianosaiselle myös kirjallisesti.

Edellinen pykälä – 9 luku 90 § Seuraava pykälä – 9 luku 92 §