Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (voimassa 1.1.2020 alkaen) 5.7.2019/808

Näytä koko säädös

24 §

Puhevalta

Mom. 1

Jokaisella on oikeus käyttää puhevaltaa omassa asiassaan, jollei laissa toisin säädetä.

Edellinen pykälä – 4 luku 23 § Seuraava pykälä – 5 luku 25 §