Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista 19.12.2018/1246

Näytä koko säädös

2 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Edellinen pykälä – 1 §