Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Näytä koko säädös

13 §

Selvitys sidonnaisuuksista

Mom. 1

Tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun on annettava valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:ssä tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan.

Edellinen pykälä – 3 luku 12 § Seuraava pykälä – 3 luku 14 §