Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle 11.5.2017/284

Näytä koko säädös

4 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2017.

Edellinen pykälä – 3 §