Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle 11.5.2017/284

Näytä koko säädös

3 §

Viivästyskorko

Mom. 1

Jos valtion tässä asetuksessa tarkoitettu maksu viivästyy, valtion on suoritettava Kevalle viivästyneestä erästä korkoa, jonka suuruus määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §