KertasuoritusA 28.11.2016/1039 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

4 §

Iän huomioon ottaminen, vuotuinen eläke ja kertasuorituksen ajankohta

Mom. 1

Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai eläkkeensaajan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä kertasuorituksen ajankohtana. Vuotuinen eläke lasketaan kertomalla samana ajankohtana maksettava kuukausieläke luvulla 12.

Mom. 2

Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.

Edellinen pykälä – 3 § Seuraava pykälä – 5 §