KertasuoritusA 28.11.2016/1039 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

3 §

Perhe-eläke

Mom. 1

Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.

Mom. 2

Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen perhe-eläkkeensä tässä momentissa olevan taulukon mukaisella edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella:

Eläkettä saavien lasten lukumääräLesken ja entisen puolison kerroinLasten kerroin
01,00
11,001,00
21,151,02
31,771,06
4 tai enemmän2,531,13
Mom. 3

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison kertoimena käytetään 1 §:n 2 momentissa olevan taulukon mukaista kerrointa. Lapsen ikää vastaavat kertasuorituskertoimet ovat:

Lapsen ikäKerroin kun eläkkeen pääteikä on
 18 v.21 v.24 v.
015,1417,1819,10
114,4316,5118,47
213,7115,8317,83
312,9815,1417,18
412,2314,4316,51
511,4613,7115,83
610,6812,9815,14
79,8812,2314,43
89,0711,4613,71
98,2410,6812,98
107,409,8812,23
116,549,0711,46
125,668,2410,68
134,767,409,88
143,856,549,07
152,915,668,24
161,964,767,40
170,993,856,54
180,002,915,66
191,964,76
200,993,85
210,002,91
221,96
230,99
240,00

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §