Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista 28.11.2016/1039 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Näytä koko säädös

5 §

Iän pyöristäminen ja kertoimien määrääminen

Mom. 1

Tätä asetusta sovellettaessa ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja eläkkeensaajan lapsen ikä lasketaan kuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään 1–3 §:ssä olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

Edellinen pykälä – 4 § Seuraava pykälä – 6 §