Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yhteisesti kustannettavien kulujen jakamisesta eläkelaitosten kesken 14.11.2016/963 (KustannustenjakoA)

(KustannustenjakoA)

Näytä koko säädös

3 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Mom. 2

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista (1423/2006).

Mom. 3

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2017 kustannustenjakoon.

Edellinen pykälä – 2 §