Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yhteisesti kustannettavien kulujen jakamisesta eläkelaitosten kesken 14.11.2016/963 (KustannustenjakoA)

(KustannustenjakoA)

Näytä koko säädös

1 §

Mom. 1

Tässä asetuksessa eläkelaitoksella tarkoitetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa ja eläkesäätiötä sekä Merimieseläkekassaa.

Seuraava pykälä – 2 §