Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa 25.8.2016/677

Näytä koko säädös

3 §

Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus lääketieteellisessä asiassa

Mom. 1

Jos lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun, asian käsittelyyn osallistuu kaksi lainoppinutta jäsentä ja yksi lääkärijäsen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Edellinen pykälä – 2 luku 2 § Seuraava pykälä – 2 luku 4 §