Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

27 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Edellinen pykälä – 26 §