Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

23 §

Kuntien eläkeneuvottelukunnan ja valtion eläkeneuvottelukunnan toimikausi

Mom. 1

Julkisten alojen eläkelain 174 §:n mukainen kuntien eläkeneuvottelukunta ja 175 §:n mukainen valtion eläkeneuvottelukunta asetetaan ensimmäisen kerran vuonna 2017. Nykyisten neuvottelukuntien toimikausi päättyy vuoden 2016 lopussa.

Edellinen pykälä – 22 § Seuraava pykälä – 24 §