Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

22 §

Varhennettu vanhuuseläke

Mom. 1

Oikeus jäädä KuEL-lain, VaEL-lain ja KiEL-lain ja niiden voimaanpanosta annettujen lakien mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle päättyy 1 päivänä tammikuuta 2017.

Edellinen pykälä – 21 § Seuraava pykälä – 23 §