Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

18 §

Työeläkeote tavoite-eläkeiästä

Mom. 1

Vuonna 1954–1958 syntyneille työntekijöille lähetetään julkisten alojen eläkelain 115 §:n mukainen työeläkeote vuonna 2017.

Edellinen pykälä – 17 § Seuraava pykälä – 19 §