Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 29.1.2016/82

Näytä koko säädös

13 §

17 vuoden ikärajan soveltaminen

Mom. 1

Julkisten alojen eläkelain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä 17 vuoden ikärajaa sovelletaan vuoden 1999 jälkeen syntyneen työntekijän työansioihin, jotka on ansaittu julkisten alojen eläkelain voimaantultua.

Edellinen pykälä – 12 § Seuraava pykälä – 14 §