Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

116 §

Päätös teoreettisen eläkkeen määrästä

Mom. 1

Jos työntekijä on työskennellyt kahdessa tai useammassa EU- ja ETA-maassa ja hän hakee kansaneläkettä, hänellä on oikeus pyynnöstä saada päätös teoreettisen eläkkeen määrästä, jonka Keva ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle hänen kansaneläkkeensä laskemista varten.

Edellinen pykälä – 6 luku 115 § Seuraava pykälä – 7 luku 117 §