Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

93 §

Ulkomaisen eläkkeen tai sitä vastaavan etuuden vähentäminen

Mom. 1

Tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään valtion palvelukseen ulkomailta otettuna työntekijänä toimimisen perusteella ulkomailta tuleva eläke tai sitä vastaava etuus, jonka kustannuksiin valtio on osallistunut, siltä osin kuin se perustuu samaan työansioon kuin tämän lain mukainen eläke.

Mom. 2

Edellä 1 momentissa tarkoitettu eläkettä vastaava etuus vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti.

Edellinen pykälä – 4 luku 92 § Seuraava pykälä – 4 luku 94 §