Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

100 §

Eläkkeen indeksitarkistus

Mom. 1

Tämän lain mukaista eläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain siten kuin työntekijän eläkelain 98 §:ssä säädetään.

Edellinen pykälä – 4 luku 99 § Seuraava pykälä – 5 luku 101 §